277 Alaterä Tuomas

  • erityisasiantuntija
  • Talma

 

Aluevaaleissa olen kuntalaisen puolella. Haluan, että hyvinvointialueelle siirtyvät tehtävät toteutetaan mahdollisimman laadukkaasti, korostaen ihmisten oikeutta päästä hoitoon ilman uuvuttavaa byrokratiaa, kohtuutonta jonotusta tai nousevia kustannuksia. Niin sotessa kuin pelastustoimessa paikallisuuden vastineeksi on saatava parempia ja yhdenvertaisempia palveluita koko alueella. Uskon, että se on mahdollista. Tiedän, että se vaatii työtä. Lyhyessä ajassa on muodostettava tahtotila siitä, miten tavoitteet Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella saavutetaan ja tuotetaan - niin suomeksi kuin ruotsiksi. Parhaiten onnistumme, kun takaamme, että palveluiden käyttäjillä on mahdollisuus valinnoillaan vaikuttaa palveluihinsa, niiden laatuun, saavutettavuuteen ja tuottajaan.Olen 49-vuotias paljasjalkainen sipoolainen, perheellinen mies, kunnanvaltuutettu ja suomenkielisen koulutusjaoston puheenjohtaja. Sotea tunnen palveluiden käyttäjänä, mutta myös HUSin Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenenä sekä yhteisöllisen ja ja yksilöllisen oppilashuollon näkökulmasta.