305 Lindström Kia

  • asiakkuusjohtaja, palvelumuotoilija
  • Sipoonranta

Minulle tärkeitä arvoja ovat:

● suoraselkäisyys ja rehellisyys aikomuksissa ja teoissa

● yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävät päätökset

● toisten kunnioittaminen ja tasa-arvoinen kohtelu palveluiden saatavuudessa

● lasten ja nuorten hyvinvointiin ja mielenterveystyöhön on panostettava

● Kuntalaisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden nopea ja laadukas saatavuus kuuluu kaikille

● Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja helppo saatavuus on tärkeää.

● Parempia ja nopeampia sote-palveluita kaikille kuntalaisille

Olen sipoolainen, äiti, vaimo, koiranomistaja ja digitaalisten palveluiden kuluttaja. Minulla on ammatillisesti pitkä kokemus digitaalisten palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittämisestä. Haluan olla aluevaaliehdokkana vaikuttamassa siihen, miten kuntalaisten digitaalisia sote-palveluita kehitetään. Digitaalisten sote-palveluiden tulee olla ensisijaisesti helppokäyttöisiä ja huomioida erilaisten ihmisten kyvykkyys käyttää palveluita. Kuntalaisten pitää päästä nopeammin hyvän ja laadukkaan hoidon piiriin, eikä esimerkiksi pitkät välimatkat saa olla este ensimmäiselle asiantuntijakontaktille. Digitaalisia sote-palveluita tulisi kehittää siten, että jokainen kuntalainen pääsee itse vaikuttamaan esimerkiksi hoitoaikoihin varauskalenterin kautta, ja että tieto oman hoitosuunnitelman etenemisestä ja vastuuhenkilöistä on itselle näkyvissä. Digitaalisia palveluita ja viestintäkanavia tulee kehittää siten, että myös hoitohenkiläkunta pystyy tekemään omaa työtään resurssitehokkaasti ja tietoturvallisesti. Nuorten ennaltaehkäisevään ja hoitavaan mielenterveystyöhön on nyt panostettava. Ennaltaehkäisyn lisäksi tärkeä osa kokonaisuutta on myös omaehtoinen terveyden edistäminen. Nuorille tulisi olla keinoja saada apua omaan mielenterveyteen liittyviin kysymyksiin ja helppo pääsy mielenterveyspalveluiden tukeen. Digitalisaatio voi auttaa myös tässä, nuorille helposti lähestyttävissä palveluympäristössä, saamaan tietoa ja apua nopeasti eli silloin, kun tarve on.