324 Skogster Antti

  • Liiketoiminnan kehittäjä/Affärsverksamhets utvecklare
  • Talma

Antti on syntyperäinen itäuusimaalainen Sipoon Talmasta, on naimisissa ja kahden nuoren aikuisen isä. Hyvinvointialueella Antti haluaa kiinnittää huomiota sosiaali- ja terveyspalveluiden säilymiseen lähipalveluna kaikissa alueen kunnissa. Pelastustyön merkitys Itä-Uudellamaalla on valtakunnallisesti tärkeä asia Loviisan ydinvoimalan, Porvoon öljynjalostamon ja Sipoon Bastukärrin suuren logistiikkakeskuksen vuoksi. Antti haluaa pitää alueellisen hallinnon niin pienenä ja joustavana kuin mahdollista ja vastustaa alueiden verotusoikeutta. 

Antti är infödd Östnylänning från Tallmo i Sibbo. Han är gift och har två unga fullvuxna barn. Inom välfärdsregionen vill Antti lägga märke till att behålla social- och hälsovården som närservice i alla regionens kommuner. Räddningsverksamhetens betydelse i Östnyand är nationellt viktig på grund av kärnkraftsverket i Lovisa, oljeraffinaderiet i Borgå och det stora logistikcentret i Bastukärr i Sibbo.
Antti vill hålla den regionala förvaltningen som så liten och flexibel som möjligt och motsätter sig i frågan om beskattningsrätt för regionerna.