336 Vuoksenranta Suvi

  • osastonhoitaja, terveystieteen maisteri
  • Box

Olen ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä kiinnostunut terveystieteen maisteri (pääaineet: gerontologia ja kansanterveys) ja sairaanhoitaja.Työskentelen sairaalassa kahden osaston osastonhoitajana erikoissairaanhoidossa. Minulla on yli kahdenkymmenen vuoden monipuolinen kokemus terveydenhoitoalalta ensin sairaanhoitajana ja nyt sairaalan esimiestehtävistä. Terveydenhuoltoon liittyvät asiat ovat vahvinta osaamisaluettani ja minulle tärkeitä asioita.

Perheeseeni kuuluu kolme lasta, yrittäjänä toimiva aviomies ja kaksi kissaa.  Äitinä lasten ja nuorten asiat sekä heidän harrastustoimintansa ovat sydäntäni lähellä. Tärkeinä asioina näen myös lasten turvallisen koti- ja kouluympäristön sekä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon saatavuuden. Hyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä ovat helposti saatavilla olevat matalan kynnyksen terveys- ja sosiaalipalvelut, sekä mahdollisuus ikään katsomatta käyttää kulttuuri- ja liikuntapalveluita.

Olen ollut mukana kuntapolitiikassa Sipoossa vuodesta 2012 asti. Viimeiset kahdeksan vuotta olen ollut sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen sekä toiminut Kuninkaantien työterveys liikelaitoksen johtokunnassa ja viimeiset kuusi vuotta olen ollut sosiaali- jaterveysvaliokunnan edustajana vammaisneuvostossa.

Jotta voimme jatkossakin turvata terveyspalvelut Itä-uudenmaan asukkaille, tulee nykyistä laajemmin ottaa käyttöön digitaalisia palveluratkaisuja, lisätä yhteistyötä yksityis- ja kolmannen sektorin kanssa. Yksi suurimmista tulevaisuuden haasteista on sote-sektorilla henkilöstön riittävyys - nyt on oikea aika myös pohtia alan pito- ja vetovoimaa! On hyvä myös huomioida, että terveyspalveluiden kysyntään vaikuttaa myös se kuinka hyvin luomme mahdollisuuksia ylläpitää hyvinvointia ja huolehtia terveyttä edistävien palveluiden saatavuudesta.