På svenska

Samlingspartiets Sibbo – fortfarande Finlands mest eftertraktade


Beslutsfattare skall inte bara prata vackert och sträva efter det goda, utan sätta igång och göra gott.

Attraktivt Sibbo

 • Ett livskraftigt Sibbo lockar människor och företag till Finlands bästa kommun.
 • Planlägger raskt för egnahemshus och småhus - det är vad människorna vill ha.
 • Beviljar bygglov till invånare och företag snabbt och flexibelt.
 • Strömmen av företag till Sibbo måste fås att växa kraftigt. I Sibbo syns företagarvänligheten i anskaffningspolitiken, planläggningen, behandlingen av tillstånd och i bra dialog.

Sibbo – på den flitiga människans sida

 • Skatterna får inte höjas. Att höja skatten på arbete förstör människornas aktivitet. 
 • Struktur i näringspolitiken. Målet är att intäkterna från samfundsskatten ökar kraftigt. 
 • Hållbar ekonomi som garanterar god service åstadkoms genom effektiv verksamhet.
 • Vi sköter ekonomin och produktivitetsökningen bra, så kan vi upprätthålla servicenivån och servicens kvalitet. 
 • Nöjd personal gillar öppet och klart ledarskap, som förbättrar såväl arbetets effektivitet som dess inverkan.

Sibbo – fungerande vardag och rörlighet 

 • Nej till vägtullar. De är en skatt som riktas mot arbetet och de stör rörligheten i vardagslivet väsentligt.
 • Vi planlägger tillräckligt med bilplatser. Bilar hör också sibboborna till.
 • Bilism och kollektivtrafik kompletterar varandra.
 • målet är persontågstrafik mellan Nickby och Kervo. 
 • Tillväxt ger bättre service.
 • Sibbos goda läge bör leda till stark sysselsättning och möjliggöra distansarbete. Självförsörjningsgraden för arbetsplatser bör höjas till 90 procent. 

Sibbo – en trygg hemkommun

 • Nolltolerans för mobbning. I alla sammanhang jobbar vi hårt för att förhindra mobbning.
 • Vägarna och gatunätet hålls i skick och man försäkrar sig om att det är tryggt att röra sig i trafiken.
 • Samarbetet med polis och andra myndigheter fungerar.
 • Man ingriper med kraft mot vandalism och kriminalitet.
 • Förebyggande verksamhet är grunden för säkerhetstänkandet.


Sibbo – unik närhet till naturen

 • Möjligheten att ta sig till löpstigen eller skidspåret direkt från den egna ytterdörren måste tryggas.
 • Rekreation för alla i närbelägna skogar och stigar.
 • Strålande Sibbo storskog bör utvecklas.
 • Den magnifika havsskärgården borde alla sibbobor kunna njuta av.
 • De enastående vackra frilufts- och motionslederna måste tryggas såväl i planläggningsskedet som då man planerar byggandet. 

Sibbo – kommunen för barn och unga

 • I all Sibbos verksamhet bör det synas att barn, unga och barnfamiljer värdesätts. 
 • Sibbos skolor gör kommunen tilldragande, och skolorna skall skötas om väl och verksamheten utvecklas.
 • Man skall kunna delta i språkbadsverksamhet flexibelt både i Söderkulla och Nickby.
 • Alla skall ha möjlighet att idka hobbyverksamhet. Man måste skapa mångsidiga möjligheter för ungdomar att syssla med idrotts- och kulturhobbyer.
 • Att barn och unga marginaliseras får inte tillåtas. Lasten ja nuorten syrjäytymistä ei pidä sallia. Det bör finnas tillräckliga resurser för förebyggande arbete, från rådgivningen till tidig vuxenålder. 

Sibbo vårdar och sköter om 

 • Social- och hälsovårdsreformens resultat bör vara bättre social- och hälsovårdstjänster som är mer lättillgängliga och högklassiga. Nej till en ökning av förvaltning och byråkrati.
 • Vård i stället för köer! Man bör få service utan dröjsmål.
 • Genom servicesedlar och personlig budget får man vård snabbt och kunden kan välja att skaffa servicen även från ett företag eller en organisation. Kvaliteten förbättras genom konkurrensutsättning.
 • Använd Söderkullas Söderpointtis hälsovårdspunkt för att trygga äldres och riskgruppers möjlighet till närbelägna vårdtjänster.
 • Få i skick mentalvårdstjänsterna för barn och unga. Terapigarantin bör fås i kraft.

Sibbo är en föregångare

 • Interaktionen mellan invånarna, kommunens tjänstemän och beslutsfattare bör vara öppen och bygga framtiden.
 • Sibbo leds databaserat och genom att utnyttja digitalisering.
 • Bedömning av konsekvenser för företag är en bestående del i beredningen av beslut.
 • I Sibbo får ungdomar jobb. Antalet servicesedlar som kommunen ger för att sysselsätta unga under sommaren fördubblas. 

På grund av de ekonomiska utmaningar coronan för med sig, regeringens sote-politik och Sibbos egna balanserade tillväxt kommer de närmast följande åren att definiera riktningen långt in i framtiden. Kom med och försäkra dig om att Sibbo förblir en bra plats för oss alla. Tillsammans gör vi den ännu bättre!