Samlingspartiets i Sibbo pressmeddelande om kandidatniominering

9.3.2021

Samlingspartiet i Sibbo har på slutrakan av den ursprungliga kandidatnomineringen fått med två personer som tidigare fungerat som förtroendevalda på SFP:s lista. Som kandidater för Samlingspartiet anmälde sig nuvarande fullmäktigeledamoten för SFP Antti Skogster och fullmäktigeledamoten under föregående period Anders Backström.

Ordföranden för Samlingspartiet i Sibbo Ritva Tarvainen har anledning att vara nöjd. Kandidatnomineringen har gått historiskt bra med totalt 39 kandidater.

Speciellt glad är Tarvainen över att språkmuren börjat brytas.

­– Alla kan rösta på samlingspartiet. Som vårt namn säger är vi en samlande kraft, konstaterar Tarvainen.

De stora frågorna lockade Antti Skogster till samlingspartiets lista.

– SFP är i dagens läge på rikspolitiska nivån i en regeringskoalition som för bland annat en sådan ekonomisk-, närings- och beskattningspolitik som jag inte kan underteckna., konstaterar Antti Skogster.

– Mina tankar står nära en borgerlig marknadsliberal högerpolitik, och samlingspartiet står närmast de värdena. Därför har jag beslutit att ställa upp på Samlingspartiets kandidatlista. I kommande fullmäktige hoppas jag att vi ändå kan fortsätta med ett gott samarbete, både i språkärenden och även andra ärenden där vi delar värden och åsikter.

Anders Backström sammanfattar å sin sida: – Jag gick med i Samlingspartiet eftersom partiet har en trovärdig ekonomisk politik såväl på kommunal som riksnivå. I Samlingspartiet förstår man att man först måste skapa resurser och välfärd innan man kan fördela dem. Viktiga egenskaper på det lokala planet är att partiet är utvecklings- och framtidsorienterat.

Antagligen fortsätter kandidatnomineringen ännu genom riksdagsbeslut fram till maj. Ritva Tarvainen är full av tillförsikt.

– Nu när spelet är öppet tror jag att många andra också fattar mod och ställer upp som kan. Framtiden skapas idag.

 

Mer information

Sibbo Samlingspartiet       

Ordförande Ritva Tarvainen
045-603 5270, ritvatarvainen@hotmail.com

Ombudsmannen Juha Salo
040-336 0152,  juha.salo@sipoo.fi