Tiukkoja aikoja edessä, mutta talousarviossa investointi tulevaisuuteen kannattaa

Ryhmäpuheenvuoro talousarvion 2024 lähetekeskustelussa.

Sipoossa 13.11.2023

Kunnan talous tulee olemaan lähivuosina kireä. Ensi vuoden osalta talousarvio näyttää vielä verrattain mukavalta ja on tasapainossa, mutta jatkossa samaan pääsemiseksi vaaditaan tiukkaa käyttötalouden kuria ja epävarmuustekijöiden hallintaa. Ikäviäkin päätöksiä voi olla edessä ja epämiellyttäviin yllätyksiin ei oikein olisi varaa. 

 

”Käyttötalous täytyy nyt pitää maltillisena ja investoinnit perusteltuina. Tuottavuusohjelmaa tarvitaan avuksi myös.”

 

Ilman hallittua ja kaikkia toimialoja tarkastelevaa tuottavuusohjelmaa tulevat vuodet eivät siis tule olemaan seesteisiä. Pidetään käyttötalous tiukkana. Huomioidaan lainamäärän kasvu ja korkojen nousu niin, että investointien perustelut käydään läpi tiheällä kammalla. Tämä ei silti tarkoita, että välttämättömistä vetovoimaa ja elinvoimaa lisäävistä investoinneista tulevaisuuteen tulisi luopua. Taloushaasteet eivät saa olla hyvinvoinnin este, vaan mahdollisuus löytää innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja. Onhan Sipoon strategiansakin mukaan kekseliäs kunta, joka uudistaa toimintaansa jatkuvasti ja on tunnettu luovista ja rohkeista ratkaisuistaan. Nyt, jos koskaan, näitä tarvitaan. 

 

”Tarvitsemme ilmaisuvoimaisempia tunnuslukuja päätösten taustaksi, jotta osaamme varautua riskeihin.”

 

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä käsillä oleva talousarvio on tulevaa ajatellen tavoitteiltaan varsin löysä. Tuottavuusohjelmaa on kuluneen vuoden aikana jo hahmoteltu, mutta ei toteutettu ja kokonaisuudessaan sen tuottamat vaikutukset osuvat vasta vuoteen 2025. Samalla kunnassa on ollut ja on edelleen menossa useita siirtymiä hyvinvointialueuudistuksen ja työ- ja elinkeinopalveluiden uudistuksen sekä organisaatiouudistuksen ristipaineessa. Näiden lopullisia taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia emme täysin vielä tiedä. Tarvitsemmekin toiminnan tehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen ja tilastojen osalta kattavampia ja ilmaisuvoimaisempia lukuja.   

 

”Hyvinvointiin ja koulutukseen pitää silti investoida. Nuorten hyvinvoinnin eteen tehdään töitä yhdessä.”

 

Talousarviossa näkyy selvästi varhaiskasvatuksen toimialan kustannusten merkittävä nousu. Nousupaine hyvin mahdollisesti jatkuu tulevanakin vuonna. On erinomaista, että kustannusten syntysyyt on jo talousarviovalmistelussa selvitetty, mutta samalla tiellä on jatkettava ja tarkasteltava edelleen varhaiskasvatuksen kokonaisuutta ja kustannusrakennetta ja tehostamisen mahdollisuuksia. Tarvitsemme toimintamallin, jossa riskejä ei ainoastaan tunnisteta, vaan niihin voidaan suunnitelmallisesti myös varautua. Kuluneen vuoden tilanne on ollut yllätyksellinen ja se on tuonut esille sen, kuinka kallista palvelujen tuottaminen kunnalle on. Tarvitsemme edelleenkin monipuolisia tapoja tuottaa varhaiskasvatuksen palveluita, jotta kustannusrakenne voidaan eri keinoin pitää raameissaan.  

Arjen ja vapaa-ajan toimialan tarkempia suunnitelmia on talousarvion perusteella verrattain vaikea arvioida. Toimialan osalta hallinnonuudistuksen siirtymävaihe näyttää ulottuvan ensi vuoden puolelle. Jatkossa toimialan palveluiden osalta tulee päättäjien käsittelyyn saada selkeämpi kokonaisuus sekä suunnitelmat ja kustannukset pienemmällä raekoolla. 

Meidän pitää jatkaa määrätietoisesti kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Keinoja ovat liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien parantaminen, yhteisöllisyyden kasvattaminen ja pahoinvoinnin vähentäminen. Ensi vuonna talousarviota toteutettaessa tulee yhdessä – niin päättäjät kuin viranhaltijat - varmistaa, että nuorison hyvinvoinnin haasteita ratkotaan kokonaisvaltaisesti yhdessä ja toimialat ylittäen. Tähän on pelimerkkejä olemassa, ne pitää nostaa laudalle ja kuljettaa maaliin.  

Talousarviossa on mukana useita tärkeitä investointeja hyvinvoinnin ja koulutuksen tulevaisuuteen. Yksi näistä on Miilin koulurakennuksen seinät. Ne tulevat olemaan merkittävä muutos koulun vetovoimatekijöiden kannalta. Oli kaukaa viisasta, että suunnitteluvaiheessa kokoomusryhmä vaati, että koulu suunnitellaan niin, että väliseinät voidaan sinne edukkaasti ja toiminnallisesti talotekniikka huomioiden rakentaa. Tärkeää on suunnitella hanke niin, että se saadaan pääosin toteutettua ensi kesän aikana ja pitkään Etelä-Sipoota puhuttanut ongelma päätökseen. 

Miilin seinät ovat yksi askel eteenpäin. Seuraava askel on se, että molemmille kieliryhmille saadaan myös hyvät kouluolosuhteet. Siksi on mukava nähdä, että budjettiin on varattu Söderkulla skolan suunnittelurahat. 

 

”Jotta onnistumme Sipoossa, meidän on oltava kekseliäitä ja löytää parhaita työntekijöitä joka portaalle.”

 

Lopuksi syytä kiittää viranhaltijoita – joista osa on hypännyt tosi vauhdikkaasti liikkuvaan junaan – heidän työpanoksestaan vuoden aikana ja siitä, että talousarvioon on aikamoisen myllerryksen keskellä saatu koottua kattava paketti siitä, minkä varassa tulevaisuutta ohjataan. Tarvitsemme edelleenkin parhaita tekijöitä joka portaalle. Työnantajamielikuvaa Sipoosta voimme kaikki parantaa ja työhyvinvointiin ja työviihtyvyyteen panostaa. Se ei edes aina välttämättä maksa mitään.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta
Tuomas J. Alaterä
Valtuustoryhmän puheenjohtaja