Itä-Uusimaan hyvinvointialue

Sipoo kuuluu Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen, johon kuuluu yhteensä seitsemän kuntaa. 

Lisätietoa Itä-Uusimaan kotivisuilta, linkki tässä. https://itauusimaa.fi/#223cca96


Sipoon Kokoomuksesta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamustoimissa ovat

Valtuuston puheenjohtaja Heikki Vestman, KOK + KD

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan jäsen, Tuomo Repo, KOK + KD

Turvallisuus ja varautuminen Itä-Uudellamaalla – valoa tunnelin päässä

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aloitettua toimintansa vuoden alussa aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen strategiaansa virkkeen ”Itä-Uusimaa on turvallinen hyvinvointialue, jossa varaudutaan eri turvallisuustilanteisiin”. Tämän hyvän kirjauksen toimeenpanemiseksi hyvinvointialueella työskentelee Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta, joka korvasi edeltäjänsä alueellisen pelastuslautakunnan. Varsinaista kenttätyötä tekee ammattitaidolla edelleen Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, joka oli perustettu jo vuosia sitten kuntien yhteiseksi pelastuslaitokseksi. Tästä syystä pelastustoimen muutokset hyvinvointialueella eivät ole olleet yhtä mittavia kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden puolella. Ilman haasteita pelastustoimikaan ei ole ollut, sillä edellisen hallituksen antama rahoitus on ollut noin kolmanneksen vajaa tarpeeseen nähden. Suurimpana syynä tähän on se, että nykyinen rahoitusmalli ei riittävällä tavalla tunnista alueemme valtakunnallisia riskikohteita kuten Nesteen jalostamoa ja ydinvoimalaa. Koko valtakunnassa vaivaava osaavien pelastajien pula näkyy myös alueellamme. Yksi positiivinen asia on Sipooseen ensi vuonna valmistuva uusi pelastusasema, joka tarjoaa laadukkaat ja tehokkaat tilat Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilökunnalle. Sijainti Nikkilässä Öljytien varrella mahdollistaa paremman reagoinnin hätätilanteissa.
 

Lautakunnan työ on käynnistynyt suunnitelmallisesti

Käsittelyssä on ollut mm laadittavien varautumissuunnitelmien seuranta ja ohjaus. Kuluvan vuoden tärkein tuote on pelastustoimen palvelutasopäätös, jossa linjataan pelastustoimen palveluiden taso ja järjestämisen periaate tulevaisuudessa koko itä-Uudellamaalla. Päätös valmistuu syksyn aikana ja sen hyväksyy lopullisesti aluevaltuusto lautakunnan ja aluehallituksen käsittelyn jälkeen.

Orpon hallituksen uunituore hyvä hallitusohjelma sisältää runsaasti edustaja Heikki Vestmanin johdolla neuvoteltuja pelastustoimen kehittämisen elementtejä. Oman alueemme näkökulmasta keskeisiä linjauksia ovat mm., että laadukkaat pelastustoimen palvelut turvataan koko maassa. Tämän toivon sisältävän myös oman alueemme riskipotentiaalin tunnistamisen entistä paremmin rahoituksen perusteena. Hallitus selvittää ja toteuttaa tarvittavat toimet pelastajapulan korjaamiseksi ja huolehtii pelastusalan veto- ja pitovoimasta. Pelastajien koulutusmäärää lisätään. Helsingin Pelastuskoulun toimintaa erityisesti Uudenmaan ja muun Etelä-Suomen tarpeisiin kehitetään. Pelastusopisto seuraa koko Suomen pelastajatarvetta ja järjestää tarpeen vaatiessa myös alueellisia pelastajakursseja. Ruotsinkielistä pelastajakoulusta lisätään osana Helsingin Pelastuskoulun toimintaa. Sopimuspalokuntien asema ja toimintakyky turvataan. Hallitus käynnistää kansallisen hankkeen pelastusalan työturvallisuuden parantamiseksi.

Hätäkeskuslaitoksen resurssit varmistetaan ja sen toimintaa kehitetään. Hallitus arvioi hätäkeskuspäivystäjien koulutusmäärän lisäämistarpeen. Selvitetään tarvittavat toimet, joilla hätäkeskuslaitoksen veto- ja pitovoimaa työnantajana parannetaan. Selvitetään säännönmukaisen kaksikielisen alueellisen hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestäminen osana Helsingin pelastuskoulun kehittämistä.

Näillä hallituksen linjaamilla toimilla uskon, että myös täällä Itä-Uudellamaalla saamme uutta valoa varsin synkkiin resurssi- ja henkilöstönäkymiin ja hyvinvointialue voi jatkaa työtään visionsa mukaisesti turvallisena hyvinvointialueena, jossa varaudutaan viisaasti toimimaan myös normaalioloja huonompinakin aikoina.

Turvallisesti – yhdessä.

 

Tuomo Repo

Kirjoittaja on varavaltuutettu sekä varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan jäsen (kok)., prikaatikenraali evp