Samlingspartiets Sibbo – fortfarande Finlands mest eftertraktade

Beslutsfattare skall inte bara prata vackert och sträva efter det goda, utan sätta igång och göra gott.


Attraktivt Sibbo

 •  Ett livskraftigt Sibbo lockar människor och företag till Finlands bästa kommun.
 • Planlägger raskt för egnahemshus och småhus - det människorna vill ha.
 • Beviljar bygglov till invånare och företag snabbt och flexibelt.
 • Massor fler företag skall fås till Sibbo. I Sibbo syns företagarvänligheten i anskaffningspolitiken, planläggningen, behandlingen av tillstånd och i bra dialog.

Sibbo – på den flitiga människans sida

 • Skatterna får inte höjas. Höjd skatt på arbete förstör människornas aktivitet.
 • Struktur i näringspolitiken. Målet är att samfundsskatteintäkterna ökar kraftigt.
 • Hållbar ekonomi som garanterar god service åstadkoms genom effektiv verksamhet.
 • Vi sköter ekonomin och produktivitetsökningen bra, så kan vi upprätthålla servicens nivå och kvalitet.
 • Nöjd personal gillar öppet och klart ledarskap som förbättrar arbetets effektivitet och inverkan.

Sibbo – fungerande vardag och rörlighet

 •  Nej till vägtullar. De är en skatt som riktas mot arbetet och stör vardagligt resande väsentligt.
 •  Vi planlägger tillräckligt med bilplatser. Bilar hör också sibboborna till.
 • Bilism och kollektivtrafik kompletterar varandra.
 • Målet är persontågstrafik mellan Nickby och Kervo.
 • Tillväxt ger bättre service.
 • Sibbos goda läge bör leda till stark sysselsättning och möjliggöra distansarbete. Självförsörjningsgraden för arbetsplatser bör höjas till 90 procent.

Sibbo – en trygg hemkommun

 • Nolltolerans för mobbning. Överallt jobbar vi hårt för att förhindra mobbning.
 • Vägarna och gatunätet hålls i skick och man försäkrar sig om att det är tryggt att röra sig i trafiken.
 • Samarbetet med polis och andra myndigheter fungerar.
 • Man ingriper med kraft mot vandalism och kriminalitet.
 • Förebyggande verksamhet är grunden för säkerhetstänkandet.


Sibbo – unik närhet till naturen

 • Möjligheten att ta sig till löpstigen eller skidspåret direkt från den egna ytterdörren måste tryggas.
 • Rekreation för alla i närbelägna skogar och stigar.
 • Strålande Sibbo storskog bör utvecklas.
 • Den magnifika havsskärgården borde alla sibbobor kunna njuta av.
 • De enastående vackra frilufts- och motionslederna måste tryggas i planläggningsskedet och då man planerar byggandet.

Sibbo – kommunen för barn och unga

 • I all Sibbos verksamhet bör det synas att barn, unga och barnfamiljer värdesätts.
 • Sibbos skolor gör kommunen tilldragande, och skolorna skall skötas om väl och verksamheten utvecklas.
 • Man skall kunna delta i språkbadsverksamhet flexibelt både i Söderkulla och Nickby.
 • Alla skall ha möjlighet att idka hobbyverksamhet. Man måste skapa mångsidiga möjligheter för ungdomar att syssla med idrotts- och kulturhobbyer.
 • Att barn och unga marginaliseras får inte tillåtas. Det bör finnas tillräckliga resurser för förebyggande arbete, från rådgivningen till tidig vuxenålder.

Sibbo vårdar och sköter om

 • Social- och hälsovårdsreformens resultat bör vara bättre social- och hälsovårdstjänster som är mer lättillgängliga och högklassiga. Nej till en ökning av förvaltning och byråkrati.
 • Vård i stället för köer! Man bör få service utan dröjsmål.
 • Genom servicesedlar och personlig budget får man vård snabbt och kunden kan välja att skaffa servicen även från företag eller organisationer. Kvaliteten förbättras genom konkurrensutsättning.
 • Använd Söderkullas Söderpointtis hälsovårdspunkt för att trygga äldres och riskgruppers möjlighet till nära vård.
 • Få i skick mentalvårdstjänsterna för barn och unga. Terapigarantin bör fås i kraft.

 

Sibbo är en föregångare

 • Interaktionen mellan invånarna, kommunens tjänstemän och beslutsfattare bör vara öppen och bygga framtiden.
 • Sibbo leds databaserat och genom att utnyttja digitalisering.
 • Konsekvensbedömning för företag är en bestående del i beredningen av beslut.
 • I Sibbo får ungdomar jobb. Antalet servicesedlar som kommunen ger för ungas sommarjobb fördubblas.


På grund av de ekonomiska utmaningar coronan för med sig, regeringens sote-politik och Sibbos egna balanserade tillväxt kommer de följande åren att definiera riktningen långt in i framtiden. Kom med och försäkra dig om att Sibbo förblir en bra plats för oss alla. Tillsammans gör vi den ännu bättre!