Sipoon mallilla lapsille hyvinvointia

Olemme maailman onnellisin kansa. Kuitenkin maamme lapsilla ja nuorilla on erilaisia ongelmia, joita vuosikymmen sitten ei ollut.

Joillakin lapsilla jo lähtökohdat hyvän elämän rakentamiseen ovat heikot. Perheellä voi olla monenlaisia ongelmia, huono taloudellinen tilanne estää lasten harrastustoimintaa, päihteiden käyttö luo turvattomuutta, kasvatustaidot ovat puutteelliset.

Lasten kasvuympäristö on muuttunut. Heidän elämäänsä vaikuttaa vauhdilla kehittyvä digimaailma ja somemaailma.  Somerasitus pahenee, kun algoritmit suoltavat lyhyitä videon pätkiä, jotka koukuttavat vaatien myös seuraavan videon katsomista. Aivot vaativat kärsimättömästi lisää, keskittyminen heikkenee, mielenkiinnon kohteet kapeutuvat. Kavereille lähetetään hyviä viestejä, pahoja viestejä, kiusataan. Tulee paineita ulkonäköön, pukeutumiseen, käyttäytymiseen.

Kännykkä on tullut tärkeäksi osaksi lasten arkielämää ja sillä on myös paljon positiivisia vaikutuksia. Tiedon, vertaistukiryhmien ja ystävien löytäminen helpottuu. Koulussa mobiililaitteilla on merkitystä myös opetuksessa.  Syytä olisi kuitenkin estää laitteiden käyttö tunnin aikana muuten kuin opetukseen. Näin ruutuaika ja digiriippuvuus saadaan pienemmäksi.

Monet syyt ovat johtaneet siihen, että osa lapsista voi todella pahoin. Mielenterveyden ja henkisen jaksamisen haasteet ovat lisääntyneet, kiusaaminen ja väkivallan käyttö on pahentunut. Jotain pitää asialle tehdä - niin kotona kuin yhteiskunnassa.

Sipoossa asiaan on jo tartuttu. Tämän valtuustokauden kantavana tavoitteena on parantaa lastemme ja nuortemme hyvinvointia. Tämän vuoden tavoite on valmistaa suunnitelma lasten ja nuorten henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi olemme liittyneet Planet Youth-yhteisöön (Islannin malli). Teemme oman Sipoon mallin, jossa ”sateenvarjon” alle keräämme erilaiset toimijat ja keinot tukemaan lapsemme hyvän elämän alkutaipaleelle. Yhdessä koordinoidusti toimien koulujen, päiväkotien vanhempien, urheiluseurojen, yhdistysten, hyvinvointialueen ja poliisin kanssa saamme tulosta aikaan. Hyvinvointialue, poliisi ja kuntaliittokin ovat osoittaneet suurta kiinnostusta malliamme kohtaan ja ovat valmiita tukemaan toimintaamme. Sipoon malli kiinnostaa myös muita kuntia.

Tärkeätä on myös se, että päättäjät ja viranhaltijat ovat vahvasti sitoutuneet parantamaan lastemme hyvinvointia. Näin onkin ja jossain vaiheessa on syytä vielä pitää aiheesta valtuustoseminaari.

Hyvinvointialueen sotetoimijoiden ja kunnan sujuva yhteistoiminta on erittäin tärkeätä tavoitteiden saavuttamisessa. Ongelmia yhteistyön toimivuudessa on ollut mutta onneksi maamme hallitus tutkii pikaisesti psykologien ja kuraattorien siirtämistä takaisin kunnan toiminnaksi. Siinä olisi järkeä.

Lapsillamme on haasteita, mutta me vanhemmat ja aikuiset voimme auttaa heitä kuuntelemalla, luottamalla, hyväksymällä ja luomalla uskoa tulevaisuuteen. Ja olemalla paremmin läsnä.

 

Ari Oksanen

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja


Juttu julkaistu myös Sipoon Sanomissa 11.4.2024