Kotikuntamme kehittämisohjelma 2021

Kokoomuksen Sipoo – edelleen Suomen halutuin

Päättäjien ei pidä ainoastaan puhua kauniita ja pyrkiä hyvään vaan pitää ryhtyä toimeen ja tehdä hyvää.


Vetovoimainen Sipoo

 • Elinvoimainen Sipoo houkuttelee ihmisiä ja yrityksiä Suomen parhaaseen kuntaan.
 • Omakotitaloja ja pientaloja kaavoitettava vauhdilla – niitä ihmiset haluavat.
 • Rakennusluvat asukkaille ja yrityksille joustavasti ja nopeasti.
 • Yritysten virta Sipooseen saatava voimakkaaseen kasvuun. Sipoossa yrittäjyysmyönteisyys näkyy hankintapolitiikassa, kaavoituksessa, lupakäsittelyssä ja hyvässä vuoropuhelussa.


Sipoo – ahkeran ihmisen puolella

 • Veroja ei saa nostaa. Työnverotuksen nosto tuhoaa toimeliaisuuden.
 • Elinkeinopolitiikkaan ryhtiä. Tavoitteena vahva yhteisöverojen nousu.
 • Kestävä talous, joka takaa hyvät palvelut, saavutetaan tehokkaalla toiminnalla
 • Hoidetaan talous ja tuottavuuden kasvu hyvin, niin voimme pitää palvelutason ja laadun hyvänä.
 • Tyytyväinen henkilöstö pitää avoimesta, selkeästä johtamisesta, mikä parantaa sekä tehokkuutta että työn vaikuttavuutta.


Sipoo – sujuvaa arkipäivää ja liikkumista 

 • Ei tietulleille. Ne ovat työntekoon kohdistuva vero ja haittaavat paljon arkielämän liikkumista.
 • Kaavoitetaan riittävästi autopaikkoja. Autot kuuluvat myös sipoolaisille.
 • Autoilu ja julkinen liikenne täydentävät toisiaan
 • Nikkilän ja Keravan välinen henkilöjunaliikenne on tavoite
 • Kasvu parantaa palveluja
 • Sipoon hyvä sijainti pitää johtaa vahvaan työllistämiseen ja etätyön mahdollisuuksiin. Työpaikkaomavaraisuus pitää nostaa 90 prosenttiin.


Sipoo – turvallinen kotikunta

 • Kiusaamiseen on nollatoleranssi. Kaikissa yhteisöissä tehdään hartiavoimin. työtä kiusaamisen estämiseksi.
 • Tiestö ja katuverkosto pidetään kunnossa ja varmistetaan turvallinen liikenne ja liikkuminen.
 • Yhteistyö poliisin ja muiden viranomaisten kanssa toimii.
 • Ilkivaltaan ja rikollisuuteen puututaan jämäkästi.
 • Turvallisuusajattelun perusta on toimiva ennaltaehkäisy.


Sipoo -  ainutlaatuinen luonnon läheisyys

 • Mahdollisuus päästä kotiovelta lenkkipolulle tai ladulle on turvattava.
 • Virkistystä lähimetsissä ja -poluilla jokaiselle.
 • Loistavaa Sipoonkorpea on kehitettävä.
 • Upea merellinen saaristo kuuluu kaikkien sipoolaisten nautittavaksi.
 • Ainutlaatuisen kauniit ulkoilu- ja liikuntareitit pitää turvata sekä kaavoitusta että rakentamista suunnitellessa


Sipoo – lasten ja nuorten kunta

 • Sipoon toiminnassa tulee kaikkialla näkyä lasten, nuorten ja lapsiperheiden arvostus.
 • Sipoon koulut ovat vetovoimatekijä ja niistä pidetään hyvää huolta ja toimintaa kehitetään.
 • Kielikylpyyn pääsee joustavasti sekä Söderkullassa että Nikkilässä.
 • Jokaisella on mahdollisuus harrastaa. Nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastukselle pitää antaa monipuoliset mahdollisuudet.
 • Lasten ja nuorten syrjäytymistä ei pidä sallia. Resursseja pitää olla riittävästi ennaltaehkäisevään työhön neuvolasta varhaiseen aikuisuuteen.  


Sipoo hoivaa ja huolehtii 

 • Sote-uudistuksen anti pitää olla paremmat sotepalvelut sekä niiden saatavuuden ja laadun parantuminen. Ei hallinnon ja byrokratian lisääminen.
 • Jonoista hoitoon! Palveluihin päästävä viivytyksettä.
 • Palveluseteleillä ja henkilökohtaisella budjetilla saadaan hoidot nopeasti ja asiakas voi siten valita myös järjestöjen ja yritysten palvelun. Laatu paranee kilvoittelulla.
 • Söderkullan Söderpointin lähipalvelut käyttöön, millä turvataan iäkkäiden ja riskiryhmien lähihoitoa.
 • Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut kuntoon. Terapiatakuu voimaan.


Sipoo on edelläkävijä

 • Asukkaiden, kunnan virkamiesten sekä päättäjien välisen vuorovaikutuksen pitää olla avointa ja tulevaisuutta rakentavaa.
 • Sipoota johdetaan tiedolla ja digitalisuutta hyödyntäen.
 • Yritysvaikutusten arviointi on pysyvä osa kaikkea päätösvalmistelua.
 • Sipoossa nuoret saavat töitä. Nuorten kesätyöllistämiseen kunnan antama palvelusetelien määrä pitää tuplata.


Koronan tuomien taloushaasteiden, hallituksen sote-politiikan ja Sipoon oman hallitun kasvun takia tulevat vuodet määräävät suunnan pitkälle tulevaisuuteen. Tule sinäkin varmistamaan, että Sipoo säilyy hyvänä paikkana meille kaikille. Yhdessä tehdään siitä vielä entistä parempi!