Online-event: Antti Häkkänen - Turvallinen kunta huomennakin 30.3 klo 17:30

24.3.2021

Tervetuloa kuuntelemaan Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen puhetta aiheesta "Turvallinen kunta huomennakin". Antin puheen jälkeen varaamme noin 10 minuuttia kommenteille ja kysymyksille joista ensimmäisenä kommenttipuheenvuoro kansanedustaja Heikki Vestmanilla.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja se järjestetään Teamsin välityksellä. Osallistumaan pääsee tästä linkistä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkwMmFjOTMtODM1NS00ZjZhLTgwN2QtYjk5MmViMDYwYmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222bdde5ef-3a1d-432e-a99b-0b6245a5ef24%22%2c%22Oid%22%3a%22e7fb3a3b-9621-40ab-9fed-8e7cad64a708%22%7d

Sipoon Kokoomus Ry:n sääntömääräinen kevätkokous alkaa välittömästi tämän tilaisuuden jälkeen. Kutsu ja tiedot osallistumistavoista kevätkokoukseen on lähetetty jäsenille erikseen.