Kvalgränser uppnås genom att samarbeta och bygga välmående

25.6.2024

Samlingspartiets fullmäktigegrupps gruppanförande 17 juni 2024

Ärande ordförande, fullmäktigekollegor och tjänsteinnehavare, Sibbobor,

det här mötet markerar början på sommarlovet. Låt oss använda vår tid tillsammans väl och se framåt, även om dagens agenda främst reflekterar över det förflutna.

Under våren har revisionsnämnden behandlat flera ämnen som väckt debatt. Jag vill tacka nämnden för rapporten som identifierar brister och presenterar förbättringsförslag. Kommunstyrelsen och tjänsteinnehavare måste seriöst fokusera på dessa före oktober. Samtidigt visar rapporten att det även har gjorts ett utmärkt arbete inom alla kommunens branscher. Förberedelserna inför AN-reformen är bara ett exempel på detta.

Läs mera

På uppdrag av samlingspartiets fullmäktigegrupp 
Tuomas J. Alaterä
Fullmäktigegruppens ordförande