Sipoon Kokoomuksen arvot

Sipoon Kokoomuksen arvot noudattavat Kokoomuksen yleisiä arvoja, joiden pohjalta pyrimme rakentamaan käytännön toimintaa sipoolaisten parhaaksi.

Kannustavuus

Kannustavuus on sitä, että jokaisen on pystyttävä omilla valinnoillaan ja työnteollaan – omista lähtökohdistaan – vaikuttamaan oman tulevaisuutensa rakentamiseen. Kannustavuutta ovat esimerkiksi: Sellainen verotus, joka kannustaa joka tilanteessa työntekoon, sellainen vammaisten työllistämistuki, että jokainen voi kantaa kortensa kekoon ja ohjata omaa elämäänsä, sellainen joustavan työttömyyspäivärahan maksatus ettei byrokratian vuoksi jää mikään työ vastaanottamatta.

Suvaitsevaisuus

 Suvaitsevaisuus on sitä, että ei rakenneta vaan kaadetaan raja-aitoja erilaisten ihmisten välillä. Suvaitsevaisuus tarkoittaa, että kunnioitetaan jokaisen vapautta valita oman elämänsä eettinen arvopohja. Ja nähdään erilaisuus rikkautena. Erilaisuudesta kumpuavat luovuus ja oman itsensäkin parempi ymmärtäminen.

Sivistys

Sivistys on sitä, että nostetaan kaikki tieto, ymmärrys ja osaaminen keskeiselle sijalle. Peruskoulumme Pisa-tulokset eivät ole saavutettu etu. Oppilasryhmiä pienennetään lisäämällä rahaa perusopetukseen ja huolehtimalla jokaisen lapsen yksilöllisistä oppimisen tarpeista. Aito innovatiivisuus syntyy ainoastaan, kun laaja sivistys, erilaiset tieteenalueet ja korkea osaaminen kohtaavat.

 

Välittäminen

Välittämisestä on puhuttava näinä aikoina erityisen paljon. Välittäminen alkaa yksilöstä. Yksilön vastuu on ihmisen vastuuta itsestään, läheisistään ja muista ihmisistä. Yhteisön vastuu ja yhteisvastuu puolestaan näkyvät selvästi kansalaisjärjestötoiminnassa.