Yhdistyksemme

Yhdistyksen nimi on Sipoon Kokoomus ry.

Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen Kokoomus r.p:een ja Uudenmaan Kokoomus ry:een, joista edellistä näissä säännöissä sanotaan puolueeksi ja jälkimmäistä piiriksi..

Yhdistyksen kotipaikka on Sipoo.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Kansallinen Kokoomus r.p:n omaksumien, seuraaville pääperiaatteille rakentuvien pyrkimysten toteuttamiseksi:

 • Suomen itsenäisyyden lujittaminen sekä yksityisen ihmisen vapauteen ja turvallisuuteen perustuvan kansanvaltaisen valtio- ja oikeusjärjestyksen turvaaminen ja kehittäminen,
 • isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen sekä suomalaista yhteiskuntaa rakentavien arvojen kuten kristillisen vakaumuksen, yhteiskunnallisen vastuuntunnon ja terveen perhe-elämän ylläpitäminen ja vahvistaminen,
 • kansallisen sivistyksen kehittäminen ja koulutuksen sekä kulttuurin tason jatkuva kohottaminen,
 • markkinatalouteen ja yrittäjyyteen perustuvan taloudellisen toiminnan edistäminen ja kansainvälisen kilpailukykymme lisääminen,
 • sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin kohottaminen sekä ihmisen elinympäristöstä huolehtiminen,
 • kansainväliseen yhteistoimintaan osallistuminen olojen kohentamiseksi ja rauhan säilyttämiseksi koko maailmassa.
 •  

Pyrkimystensä toteuttamiseksi yhdistys

 1. valmistelee ja hoitaa valtiollista, kunnallista ja muuta vaalitoimintaa
 2. harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää tiedotustyötä ja julkaisutoimintaa, suorittaa jäsenhankintaa sekä järjestää kokouksia, kursseja, neuvottelutilaisuuksia ja juhlia
 3. muodostaa erityisaloja varten rekisteröimättömiä kerhoja sekä alueellisella pohjalla toimivia rekisteröimättömiä osastoja

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 1. kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan  testamentteja ja lahjoituksia sekä
 2. omistaa ja hallitsee toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä osakkeita, harjoittaa ravintolaliikettä ja kioskikauppaa, elokuva- ja kustannustoimintaa ja muistoesineiden myyntiä sekä järjestää arpajaisia.
Linkittäminen on mukava tapa helpottaa käyttäjien liikkumista sivustolla sekä nostaa tärkeitä asioita esille.

Neuvoja linkittämiseen ohjeistostamme.